Historii pomiędzy Holandia i Polska

GdanksHistoryczne połączenie między Niderlandami (później Republika Niderlandzka), a Polska- Litewska Rzeczpospolita.


Polen Polsko-Litewska Rzeczpospolita miała swój Złoty Wiek od 1560 do 1650 roku. Była w tym czasie najpotężniejszym krajem w Europie.
Holenderska Republika miała swój Złoty Wiek od 1600 do 1700.
Dlatego z punktu historycznego oba kraje od 1500 do 1700 miały dla siebie duże zainteresowanie.

HandelMatka całego handlu,
Główny handel odbywał się wokół morza Bałtyckiego. Handel ten rozpoczął się w 1500 roku i był prowadzony przez kupców z Amsterdamu, spowodowane było to spadkiem produkcji zbóż w kraju.
Rocznie przypływało od 300 do 400 statków do Dantzig ( obecnie Gdansk ) oraz innych miast. Kupcy z Amsterdamu zaopatrywali głownie się w zboże i drewno. Amsterdam stal sie głównym rynkiem zbóż w Europie. Handel bałtycki był podstawa dla złotego wieku Holenderskiej Republiki. Kapitał uzyskany z handlu Morza Bałtyckiego był później inwestowany w rozwój żeglugi w Indiach Wschodnich.
W latach 1500 do 1700 wyjechała dość duża grupa architektów z Holandii do miast takich jak Gdańsk. Dlatego  Gdansk ma ten sam styl architektoniczny jak Amsterdam. Znajdziesz tam piękne fasady, szczyty i bogato zdobione fronty.
W tym samym czasie polscy studenci studiowali w Holandii w takich Miśtach jak Leiden i Franeker, i odwrotnie holenderscy studenci studiowali w Polsce. Krotko mówiąc w tych czasach pomiędzy obydwoma krajami odbywały się wielkie wymiany we wszystkich dziedzinach, co było bardzo nadzwyczajna.

AmsterdamGdanks